Integritetspolicy

Varför har vi en integritetspolicy?

Linnea Loquest strävar efter att skydda dina personuppgifter på bästa möjliga sätt och att följa gällande dataskyddslagstiftning. I denna integritetspolicy vill vi informera dig om hur vi behandlar dina personuppgifter om du använder vår hemsida www.linnealoquest.com, om du kommunicerar med oss och/eller prenumererar på våra nyhetsbrev samt vad du har för rättigheter i förhållande till denna personuppgiftsbehandling.

Sammanfattningsvis – Hur och varför behandlar vi dina personuppgifter?

Vårt mål är att vara så transparenta som möjligt gällande vår behandling av dina personuppgifter. Nedan följer en sammanfattning över vår behandling av dina personuppgifter. För varje syfte som listas nedan kan du läsa mer om längre ner i denna text. I korthet behandlar vi dina personuppgifter för följande syften:

- administrera ditt köp; 

- skicka nyhetsbrev efter ditt köp och analysera hur du använder våra nyhetsbrev i syfte att förbättra dem;

- påminna dig om varor som du lämnat i varukorgen;

- kommunicera med dig och besvara dina frågor om du kontaktar oss; och 

- förbättra våra produkter och Webbshop genom utvärderingar. Om du har samtyckt behandlar vi dina personuppgifter för att:

- analysera hur vår Webbshop används (det gör vi med hjälp av Googles analystjänst); och

- visa dig våra anpassade erbjudanden på andra webbplatser som du besöker med hjälp av marknadsföringstjänster som listas nedan. 

Om du är medlem i vår kundklubb behandlar vi dina personuppgifter för att skapa och hantera ditt kundklubbskonto samt ge dig fördelarna av att ha ett kundklubbskonto, t.ex. skicka nyhetsbrev och personliga hälsningar. Om du valt att prenumerera på våra nyhetsbrev behandlar vi dina personuppgifter för att du ska få våra nyhetsbrev och för att analysera hur du använder våra nyhetsbrev i syfte att kunna förbättra dem. Om du har avregistrerat dig från våra utskick lagrar vi information om det för att säkerställa att du inte ska få marknadsföring från oss.

 

Nedan kan du läsa mer om respektive behandling som listas ovan och få information om varför vi behandlar dina personuppgifter, vilka kategorier av personuppgifter vi behandlar och vilken den lagliga grunden för behandlingen är. Du kan även läsa om hur länge vi behandlar dina personuppgifter.

Notera att vi måste behandla de personuppgifter som vi efterfrågar i anslutning till ditt köp. Vilka personuppgifter som du måste lämna till oss kan du läsa om nedan där den lagliga grunden anges vara fullgörande av det avtal vi har med dig eller uppfyllande av de rättsliga förpliktelser som vi måste följa. Om du inte tillhandahåller oss sådana personuppgifter kommer vi inte att kunna genomföra ditt köp.

Nedan hittar du information om: 

 • Vem är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter?
 • Dina rättigheter i korthet
 • Personuppgiftsbehandlingar
 • Vilka har tillgång till dina personuppgifter och varför?
 • Delar vi dina personuppgifter utanför EU/EES?
 • Hur har vi gjort vår intresseavvägning när den lagliga grunden är vårt berättigade intresse?
 • Vad har du för rättigheter med anledning av att vi behandlar dina personuppgifter?

Vem är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter?

Linnea Loquest AB, org. nr 559277-1504, Gamla Enköpingsvägen 174, 17464 Sundbyberg (”Linnea Loquest”, ”vi”, ”våra” och ”oss”) är ansvarig för den behandlingen av dina personuppgifter (personuppgiftsansvarig) som beskrivs i denna integritetspolicy.

Om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter eller om du vill utöva någon av dina rättigheter som beskrivs nedan är du välkommen att kontakta oss på nedan kontaktuppgifter:

Linnea Loquest AB

Gamla Enköpingsvägen 174, 17464 Sundbyberg

E-post: support@linnealoquest.com

Dina rättigheter i korthet

I enlighet med GDPR har du vissa rättigheter i förhållande till vår behandling av dina personuppgifter. Du har rätt att: (i) invända mot behandling, (ii) få en bekräftelse på om vi behandlar dina personuppgifter och om vi behandlar dina personuppgifter har du även rätt att få information om hur vi behandlar desamma och få en kopia av dina personuppgifter, (iii) få felaktiga personuppgifter rättade och att få ofullständiga personuppgifter kompletterade, (iv) få dina personuppgifter raderade och att behandling av dina personuppgifter begränsas, (v) få ut dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format från oss. Du har även rätt att få dina personuppgifter överförda till en annan personuppgiftsansvarig när det är tekniskt möjligt, samt (vi) lämna klagomål till en behörig tillsynsmyndighet. Behörig tillsynsmyndighet i Sverige är Integritetsskyddsmyndigheten.

Om du har några frågor om rättigheterna eller vill nyttja någon av dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss. Våra kontaktuppgifter anges i början av denna integritetspolicy.

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är en uppgift som indirekt eller direkt kan härleda till en idag levande person. Inom lagen GDPR omfattas elektronisk information såsom IP-nummer, GEO-location, viss meta-data, fotografier och registreringsnummer med mera. Lagen är bred för att skydda dig och din information.

Personuppgiftsbehandlingar

Om du gör ett köp

Vi behandlar dina personuppgifter i samband med att du gör ett köp. Vi får dina personuppgifter från dig när du gör ditt köp och vissa personuppgifter samlar vi in själva, t.ex. genom analys av hur du använder våra nyhetsbrev. Klarna – som är den leverantör av betalningslösning som vi använder oss av - kan dessutom använda personuppgifter som Klarna har om dig sedan tidigare, läs mer om det i Klarnas egen information om deras personuppgiftsbehandling.

För att administrera ditt köp 

Behandlingar som utförs 

Personuppgifter som behandlas 

Laglig grund 

Ta emot och registrera ditt köp.  

Genomföra betalning och delning av dina personuppgifter med vår betaltjänstleverantör Klarna. 

Skicka order-och leveransbekräftelse.  

Leverans av ditt köp  (inklusive hantering av eventuella returer) samt reklamations -och garantiärenden. Vi samlar också in uppgifter om du är i kontakt med vår kundtjänst i samband med köpet. Delning av dina personuppgifter görs med vår transportör och packtjänstleverantör.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Namn.
 • Kontaktuppgifter (postadress, e-postadress och telefonnummer).
 • Betalinformation (delas inte med vår transportör och packtjänstleverantör.
 • Köpinformation, till exempel vilken produkt som har beställts eller om produkten ska levereras till en annan adress.
 • Köphistorik.
 • Ordernummer.
 • Medlemsnummer.
 • IP-adress. *
 • Användaruppgifter för mina sidor.
 • Detaljer om avtal mellan dig och Linnea Loquest.
 • Annan information om ditt köp.

Fullgörande av avtal (artikel 6.1 b) i GDPR) 

Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra avtalet avseende ditt köp. Om personuppgifterna inte lämnas har du inte möjlighet att genomföra ett köp hos oss (även delning av dina personuppgifter med Klarna respektive vår transportör och packtjänstleverantör inkluderas i detta). 

Intresseavvägning (artikel 6.1 f) i GDPR) 

Om du ingår avtal och tar emot tjänster från oss för annans räkning, t.ex. i egenskap av representant för ett företag, sker vår behandling av dina personuppgifter med stöd av att behandlingen är nödvändig för ändamål som rör vårt berättigade intresse av att kunna ingå respektive fullgöra avtalet med den du representerar.

 

 

 

 

Lagringstid: Personuppgifterna lagras för administrering av ditt köp under tiden du genomför köpet. Personuppgifterna som samlas in i samband med kundsupportärenden lagras fram till sex månader efter det att kundserviceärendet avslutades.  

Delning av personuppgifter: Klarna respektive vår transport-och packtjänstleverantör är självständigt personuppgiftsansvarig för sådan behandling som de utför och informerar dig separat om hur dina personuppgifter behandlas av dem.

 

 

För att skicka nyhetsbrev 

Behandlingar som utförs 

Personuppgifter som behandlas 

Laglig grund 

Efter ditt köp får du marknadsföring och nyhetsbrev med erbjudanden och information via e-post. 

 

 

 

 

 • E-postadress.

 

 

 

 

 

 

Intresseavvägning (artikel 6.1 f) i GDPR) 

Behandlingen är nödvändig för ändamål som rör vårt berättigade intresse av att kunna marknadsföra våra produkter och tjänster till dig som har gjort ett köp.

För att förbättra och utveckla våra nyhetsbrev analyserar vi hur du öppnar dem och vad du klickar på i nyhetsbrevet.

 

 

 • Information om hur du öppnar och använder våra nyhetsbrev.
 • IP-adress.
 • E-postadress.

Samtycke (artikel 6.1 a) i GDPR) 

Vi inhämtar ditt samtycke för att analysera hur du öppnar våra nyhetsbrev och vad du klickar på i dem för att förbättra och utveckla våra nyhetsbrev. 

Lagringstid: Du fortsätter få nyhetsbrev i ett år efter ditt köp. Du kan när som helst tacka nej till marknadsföring från oss. Om du tackar nej lagras dina personuppgifter i vårt avregistreringsregister tills vidare.

 

 

För att administrera kundserviceärenden 

Behandlingar som utförs 

Personuppgifter som behandlas 

Laglig grund 

Besvara och hantera ditt kundserviceärende via e-post.

Besvara dina meddelanden och frågor som du lämnar i vår Webbshop. 

 

 

 

 • Namn.
 • De kontaktuppgifter du lämnar, t.ex. e-postadress, telefonnummer och/eller adress.
 • Den information du lämnar (t.ex. ordernummer).

Intresseavvägning (artikel 6.1 f) i GDPR) 

Behandlingen är nödvändig för ändamål som rör vårt berättigade intresse av att hjälpa dig med ditt ärende.

 

 

Lagringstid: Personuppgifterna lagras fram till sex månader efter det att kundserviceärendet avslutades.  

 

När du gör en produktrecension

Behandlingar som utförs 

Personuppgifter som behandlas 

Laglig grund 

Efter att du genomfört ett köp skickar vi ett e-postmeddelande till dig där vi ber dig att recensera produkten/produkterna du har köpt. Vi publicerar sedan din recension på vår hemsida. Du kan också frivilligt lämna en recension i någon av våra andra kanaler.

 • Namn.
 • E-postadress.
 • Information gällande din recension.

 

 

Samtycke (artikel 6.1 a) i GDPR) 

Vi publicerar endast din recension med ditt samtycke. Du samtycker genom att lämna en produktrecension och du kan när som helst återkalla ditt samtycke och be oss att ta bort recensionen.

Lagringstid: Information gällande din recension kommer att vara synlig tills vi väljer att radera den eller tills du ber oss att ta bort recensionen.

 

När du deltar i våra tävlingar

Behandlingar som utförs 

Personuppgifter som behandlas 

Laglig grund 

Vi använder dina personuppgifter för att administrera deltagande i tävlingen, i enlighet med reglerna för den specifika tävlingen. Vi kan också använda informationen för att identifiera tävlingsdeltagare och för att kommunicera med tävlingsdeltagare innan och efter tävlingen samt för att utse vinnare och förmedla vinster.

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Kontaktuppgifter som du använder för att delta i tävlingen. Till exempel profil i sociala medier, för -och efternamn, e-postadress och telefonnummer.
 • Information gällande ditt tävlingsbidrag.
 • Kontaktuppgifter för att kunna kontakta vinnaren av tävlingen samt för att kunna skicka vinsten till denna. Till exempel för -och efternamn, adress och telefonnummer.

Intresseavvägning (artikel 6.1 f) i GDPR) 

Vi behandlar dina personuppgifter för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att kunna deltaga i våra tävlingar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lagringstid: Information gällande ditt tävlingsdeltagande kommer att vara synlig tills vi väljer att radera den eller tills du ber oss att ta bort tävlingsbidraget.

 

När du interagerar med oss i våra sociala medier samt vid delning av dina inlägg på sociala medier

Behandlingar som utförs 

Personuppgifter som behandlas 

Laglig grund 

Vi kommunicerar med dig och vi delar dina inlägg och bilder, som du taggat oss i eller som du har skickat till oss, på våra sociala medier.

 • Information från din profil och dina inlägg.

 

 

Samtycke (artikel 6.1 a) i GDPR) 

Behandlingen av personuppgifter sker med ditt samtycke och du kan när som helst återkalla ditt samtycke.

Lagringstid: Dina inlägg och kommentarer kommer att vara synliga i våra sociala medier tills vi väljer att radera dem eller tills du ber oss att ta bort dem.

 

För att hantera ångerrätt, reklamationer eller andra anspråk 

Behandlingar som utförs 

Personuppgifter som behandlas 

Laglig grund 

Hantera eventuell ångerrätt. 

Hantera eventuellt reklamationsärende eller andra anspråk.

Initiera eventuella anspråk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Namn.
 • Kontaktuppgifter (postadress, e-postadress och telefonnummer).
 • Information från vår kommunikation med dig i samband med ditt anspråk (t.ex. information om den aktuella ordern).

 

 

 

 

 

 

Rättslig förpliktelse (artikel 6.1 c) i GDPR) och intresseavvägning (artikel 6.1 f) i GDPR)

Behandling är nödvändig för att vi ska agera i enlighet med konsumenträttslig lagstiftning och därmed följa en rättslig förpliktelse. Du måste lämna dessa personuppgifter till oss. Annars kan vi inte fullgöra våra rättsliga förpliktelser. 

Behandlingen är nödvändig för ändamål som rör vårt berättigade intresse av att kunna försvara oss mot eller initiera ett eventuellt rättsligt anspråk.  

Lagringstid: Personuppgifterna lagras från det att du inkommer med ditt anspråk, inklusive begäran om ångerrätt, eller vi initierar ett anspråk och behandlas så länge processen avseende anspråket pågår. Vi försöker alltid hantera ditt ärende så snart det inkommer och lagrar dina personuppgifter upp till sex månader från att ärendet inkom. Om ditt ärende tar längre tid än så lagrar vi dina personuppgifter fram till sex månader efter att ärendet avslutades.  

 

För att följa bokföringslagens regler 

Behandlingar som utförs 

Personuppgifter som behandlas 

Laglig grund 

Följa bokföringslagstiftning.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Betalningshistorik, transaktioner och övrigt material som utgör bokföringsmaterial.

 

 

 

 

 

 

Rättslig förpliktelse (artikel 6.1 c) i GDPR) 

Behandlingen är nödvändig för att följa tvingande lag, d.v.s. bokföringslagen (SFS 1999:1078). 

Du måste lämna dessa personuppgifter till oss. Annars kan vi inte genomföra ditt köp och följa bokföringslagen.

Lagringstid: Personuppgifterna lagras i sju till åtta år i enlighet med kraven i bokföringslagen (utgången av sjunde räkenskapsåret).

 

För att förbättra våra produkter och Webbshop 

Behandlingar som utförs 

Personuppgifter som behandlas 

Laglig grund 

Skicka förfrågningar om att delta i undersökningar om våra produkter och vår Webbshop.

Hantera de svar som du lämnar i undersökningen.

Sammanställa statistik av resultaten från våra undersökningar.

 • Namn.
 • E-postadress.
 • Information som du lämnar i undersökningen.

 

 

Intresseavvägning (artikel 6.1 f) i GDPR) 

Behandlingen är nödvändig för ändamål som rör vårt berättigade intresse av att kunna kontakta dig med en förfrågan om att utvärdera våra produkter och vår Webbshop för att kunna förbättra desamma.

Lagringstid: Personuppgifterna lagras under ett år efter genomfört köp. Vi upphör dock behandlingen av dina personuppgifter tidigare om du invänder mot vår behandling.

 

Om du besöker vår Webbshop 

Vi analyserar hur vår hemsida används och visar dig relevanta erbjudanden på andra sidor du besöker baserat på sådan analys. Vi förklarar detta i detalj i tabellerna nedan. För att skydda din integritet har vi vidtagit åtgärder för att undvika att identifiera dig som använder vår hemsida, t.ex. lagras endast en krypterad version av din IP-adress så att vi inte kan spåra vem du är.  

Vi får dina personuppgifter från din enhet när du besöker oss samt från våra samarbetspartners som använder information de har sedan tidigare för att genomföra analys och för att visa dig intressanta erbjudanden från oss.

För att kunna inhämta personuppgifter för analys och marknadsföring enligt nedan använder vi cookies. I vår informationstext om cookies förklarar vi mer i detalj hur detta går till.

För att analysera hur vår Webbshop används 

Behandlingar som utförs 

Personuppgifter som behandlas 

Laglig grund 

Analysera hur du använder vår Webbshop i syfte att kunna förbättra densamma. För att göra detta använder vi Googles analysverktyg Google Analytics.

Delning av dina personuppgifter med Google för genomförande av analysen. 

Analystjänsten innebär att det placeras ett unikt ID på din enhet för att kunna särskilja besökare och se mönster över Webbshopens användning. Vi kan dock inte se vem du är. 

Personuppgifterna vi samlar in behandlas för att optimera funktion, laddhastighet och förändra Webbshopen för att passa dig som besökare. 

 • Krypterad IP-adress som vi inte kan koppla samman med just dig.
 • Geografisk plats.
 • Annan information om hur du använder Webbshopen, t.ex. vad du klickar på, enhetsinformation och hur många gånger du besökt Webbshopen.
 • Information som Google har om dig sedan tidigare, t.ex. från vilken hemsida du hittade oss.

 

 

 

 

Samtycke (artikel 6.1 a) i GDPR) 

Vi inhämtar ditt samtycke för att analysera hur du använder vår Webbshop i syfte att kunna förbättra densamma, inklusive delning av dina personuppgifter med Google.

Du kan undvika Google Analytics genom att ladda ner och installera det här browserprogrammet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lagringstid: Vi sparar dina personuppgifter för en period om 26 månader.

Google kommer att fortsätta behandla dina personuppgifter som självständigt personuppgiftsansvarig även efter att vår lagring har upphört. Hur länge Google lagrar dina personuppgifter kan du läsa om i deras integritetspolicy. 

Delning av personuppgifter: Google är självständigt personuppgiftsansvarig för sådan behandling som de utför och informerar dig separat om hur dina personuppgifter behandlas av dem.

Överföring utanför EU/EES: Genom vår delning av de personuppgifter som anges ovan till Google kommer dessa personuppgifter att överföras utanför EU/EES. När vi överför dina personuppgifter utanför EU/EES till Google görs detta med stöd av EU-kommissionens standardavtalsklausuler (artikel 46.1 c) i GDPR). EU-kommissionens standardavtalsklausuler kan du ta del av här.

 

För att visa intressanta erbjudanden från oss på andra webbsidor du besöker 

Behandlingar som utförs 

Personuppgifter som behandlas 

Laglig grund 

Marknadsföra våra produkter genom att visa erbjudanden och nya produkter vi tror är intressanta för dig. Vi visar marknadsföring till just dig på Google, Facebook och Instagram. Vi gör detta baserat på sådan information som dessa parter har om dig sedan tidigare (så kallad profilering*). 

Delning av dina personuppgifter med Google, Meta (Facebook) och Instagram för att dessa marknadsföringstjänster ska veta vilka som är intresserade av oss. 

Vi kan visa erbjudanden genom att använda marknadsföringstjänster från Google och Meta (Facebook). 

 

 

 • Krypterad IP-adress som vi inte kan koppla samman med just dig.
 • E-postadress.
 • Geografisk plats.

Därefter ser du sökresultat och reklambanners baserat på: 

 • Analys av hur du använder vår Webbshop.
 • Information som marknadsföringstjänsterna har om dig sedan tidigare, t.ex. från vilken hemsida du hittade oss.

 

 

Samtycke (artikel 6.1 a) i GDPR) 

Vi inhämtar ditt samtycke för att kunna ge dig som kund och andra potentiella kunder anpassad marknadsföring som är relevant för dig baserat på den information vi har om dig, t.ex. baserat på det som du har visat intresse för på i vår Webbshop, inklusive delning av dina personuppgifter med Google, Meta (Facebook) och Instagram.  

Här kan du göra val om den marknadsföring du ser från Google, här hittar du mer information om dina val på Instagram och här på Facebook under rubriken annonsinställningar kan du välja vilken marknadsföring du vill se på Facebook. 

Lagringstid: Vi sparar dina personuppgifter för en period om 18 månader. Du kan när som helst ändra dina inställningar gällande vilken marknadsföring du ser. Detta gör du hos respektive tredjepartstjänst. 

Marknadsföringstjänsterna vi använder kommer fortsätta behandla dina personuppgifter som självständigt personuppgiftsansvariga. Hur länge Google, Meta (Facebook), och Instagram lagrar dina personuppgifter kan du läsa om i deras respektive integritetspolicy.

Delning: Google, Meta (Facebook) och Instagram är självständigt personuppgiftsansvarig för sådan behandling som de utför och informerar dig separat om hur dina personuppgifter behandlas av dem.

Överföring utanför EU/EES: Genom vår delning av de personuppgifter som anges ovan till Google, Meta (Facebook) och Instagram kommer dessa personuppgifter att överföras utanför EU/EES. När vi överför dina personuppgifter utanför EU/EES till dessa aktörer görs detta med stöd av EU-kommissionens standardavtalsklausuler (artikel 46.1 c) i GDPR). EU-kommissionens standardavtalsklausuler kan du ta del av här.

*Profilering: Vi använder ett automatiserat beslutsfattande, så kallad profilering, för att visa dig de erbjudanden som vi tror passar dig bäst och för att tillhandahålla anpassad marknadsföring. Profilering görs för att vi annars inte hade kunnat visa eller skicka relevanta erbjudanden och marknadsföring för just dig. Utan denna profilering hade du istället fått se erbjudanden som inte alltid är relevanta för dig. Du har rätt att invända mot profilering. Du kan läsa mer om din rätt att invända nedan där dina rättigheter förklaras.

För att påminna dig om varor som du lämnat i varukorgen 

Behandlingar som utförs 

Personuppgifter som behandlas 

Laglig grund 

Skicka information om din varukorg till den e-postadress som du har angett innan du lämnat vår Webbshop utan att fullgöra ett köp.

 

 

 

 

 • Namn.
 • E-postadress.
 • Surfhistorik.
 • Orderhistorik.

Intresseavvägning (artikel 6.1 f) i GDPR)

Behandlingen är nödvändig för ändamål som rör vårt berättigade intresse av att påminna dig om varor som du har lämnat i din varukorg i vår Webbshop. 

Lagringstid: Personuppgifterna lagras i upp till sex månader efter att du la varan i varukorgen.

Du kan när som helst tacka nej till att få denna typ av marknadsföringsutskick från oss. Om du tackar nej lagras dina personuppgifter i vårt avregistreringsregister tills vidare.

Om du prenumererar på vårt nyhetsbrev 

Denna tabell beskriver hur vi behandlar dina personuppgifter om du valt att prenumerera på våra nyhetsbrev. Vi får dina personuppgifter från dig och samlar in vissa personuppgifter genom att analysera hur du använder våra nyhetsbrev.   

För att skicka marknadsföring och nyhetsbrev 

Behandlingar som utförs 

Personuppgifter som behandlas 

Laglig grund 

Skicka marknadsföring och nyhetsbrev med erbjudanden och information via e-post som du har anmält att du vill ha. 

 

 

 • E-postadress.

 

 

 

 

Samtycke (artikel 6.1 a) i GDPR 

Vi inhämtar ditt samtycke för att skicka marknadsföring och nyhetsbrev till dig med erbjudanden och information via e-post som du har anmält att du vill ha.

För att förbättra och utveckla vår marknadsföring och nyhetsbrev analyserar vi hur du öppnar våra marknadsföringsutskick och nyhetsbrev och vad du trycker på i dessa.

 

 

 • Information om hur du öppnar våra marknadsföringsutskick och nyhetsbrev.
 • IP-adress.
 • E-postadress.

Samtycke (artikel 6.1 a) i GDPR) 

Vi inhämtar ditt samtycke för att analysera hur du öppnar våra marknadsföringsutskick och nyhetsbrev och vad du klickar på i dem för att förbättra och utveckla desamma.

Lagringstid: Vi fortsätter att skicka marknadsföring och nyhetsbrev till dig till dess att du avregistrerar dig eller annars ber oss att sluta skicka nyhetsbrev.

Du kan när som helst tacka nej till marknadsföring från oss. Om du tackar nej lagras dina personuppgifter i vårt avregistreringsregister tills vidare.

 

Om du har bett oss sluta skicka marknadsföring till dig 

Nedan beskrivs hur vi behandlar dina personuppgifter om du har avregistrerat dig från våra marknadsföringsutskick. Vi får dina personuppgifter från dig.

För att följa marknadsföringslagens regler 

Behandlingar som utförs 

Personuppgifter som behandlas 

Laglig grund 

Om du meddelat att du inte önskar få våra marknadsföringsutskick kommer vi att lagra en notis om det i ett ”avregistreringsregister” för att säkerställa att vi inte marknadsför oss mot dig.

 

 

 

 

 

 

 • E-postadress.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rättslig förpliktelse (artikel 6.1 c) i GDPR)

Vi har en skyldighet enligt marknadsföringslagen (SFS 2008:486) att säkerställa att du inte får utskick som du bett om att inte få.

Du måste lämna dessa personuppgifter till oss. Om du inte gör det kan vi inte avregistrera dig från våra marknadsföringsutskick.

Lagringstid: Du kommer finnas i vårt ”avregistreringsregister” tills vidare.

 

Vilka har tillgång till dina personuppgifter och varför?  

Våra personuppgiftsbiträden 

Dina personuppgifter behandlas av oss på Linnea Loquest men vi anlitar också underleverantörer för att vi ska ha fungerande system och bedriva vår verksamhet på ett effektivt sätt. Dessa leverantörer behandlar personuppgifter för vår räkning i egenskap av personuppgiftsbiträde.

Tjänsteleverantörer och andra auktoriserade tredjepartsleverantörer

Vi kan överföra personuppgifter till tredje part som är auktoriserad att behandla personuppgifter, på uppdrag av Linnea Loquest, för de ändamål som beskrivs i denna policy, till exempel för teknik, logistik, e-handel, marknadsföring och andra tjänster. Sådana parter har inte rätt att använda dina personuppgifter i andra syften än för vad dina personliga data samlades in, och vi kräver att de agerar konsekvent med tillämpliga lagar och denna policy samt att de använder lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter.

Våra produkter eller tjänster kan också innehålla länkar till andra företags webbplatser och andra tredjepartstjänster som har en egen integritetspolicy. Vi ansvarar inte för sekretesspraxis eller innehåll hos sådana tredjeparterstjänster och vi rekommenderar därför att du noggrant läser igenom integritetspolicyn för sådana tjänster.

Om du handlar i vår Webbshop delar vi dina personuppgifter med:  

 • vår betaltjänstleverantör Klarna för att administrera din betalning. Om du väljer att betala via faktura kan Klarna dela dina personuppgifter med kreditupplysningsföretag för att bedöma din ekonomiska situation; och 
 • vår transportör och packtjänstleverantör behandlar dina personuppgifter för att sända paket och hantera eventuella returer.

Om du besöker vår Webbshop delar vi dina personuppgifter med:  

 • Google, Meta (Facebook) och Instagram som vi använder för att ge dig och andra potentiella kunder anpassad marknadsföring;
 • Google för analys av användningen av Webbshopen och därför kan komma att få tillgång till dina personuppgifter om du använder vår Webbshop.

Om du vill ha mer information om hur vi delar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss.

Delar vi dina personuppgifter utanför EU/EES? 

Vi och de aktörer som vi delar dina personuppgifter med behandlar som huvudregel endast dina personuppgifter inom EU/EES. Google, Meta (Facebook) och Instagram behandlar dock dina personuppgifter utanför EU/EES och då närmare bestämt i USA. När vi överför dina personuppgifter utanför EU/EES till dessa aktörer görs detta med stöd av EU-kommissionens standardavtalsklausuler (artikel 46.1 c) i GDPR). EU-kommissionens standardavtalsklausuler kan du ta del av här.

Uppgifter om minderåriga

Linnea Loquest försöker att inte samla in någon information från eller engagera sig i transaktioner med personer som är under laglig ålder i deras respektive land. Våra databaser kan dock innehålla personuppgifter för barn på grund av att det inte alltid är möjligt att bestämma användarens ålder. Vi förbehåller oss rätten att blockera tjänsten från någon som är eller som vi rimligen misstänker vara minderårig. Vår policy är att begära att minderåriga inte gör inköp av eller bedriver andra rättsakter om våra produkter och tjänster utan samtycke från en förälder eller vårdnadshavare, om inte annat tillåts via gällande lag. Om du är minderårig men har din vårdnadshavares samtycke måste du kunna bevisa att sådant samtycke finns på begäran.

Hur har vi gjort vår intresseavvägning när den lagliga grunden är vårt berättigade intresse? 

För vissa ändamål behandlar Linnea Loquest dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning (berättigat intresse) som laglig grund för behandlingen. I intresseavvägningen har vi bedömt att vårt berättigade intresse av att utföra behandlingen väger tyngre än ditt intresse och dina grundläggande rättigheter av att inte få dina personuppgifter behandlade. Vad som är vårt berättigade intresse framgår ovan. Om du vill veta mer om hur vi har gjort den här bedömningen är du välkommen att kontakta oss. Våra kontaktuppgifter hittar du i början av denna integritetspolicy.  

Vad har du för rättigheter med anledning av att vi behandlar dina personuppgifter? 

Du har vissa rättigheter med anledning av att vi behandlar dina personuppgifter. Nedan finner du en mer detaljerad beskrivning av dina olika rättigheter. För att utöva dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss via de kontaktuppgifter som framgår i inledningen till denna  integritetspolicy.

Rätt till tillgång (artikel 15 i GDPR) 

Du har rätt att få en bekräftelse på om personuppgifter som rör dig behandlas av oss, en kopia av desamma och information om:  

 • ändamålen med behandlingen; 
 • de kategorier av personuppgifter som behandlingen gäller; 
 • de mottagare eller kategorier av mottagare till vilka personuppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut, särskilt mottagare i tredjeländer eller internationella organisationer;
 • om möjligt den förutsedda period under vilken personuppgifterna kommer att lagras eller, om detta inte är möjligt, de kriterier som används för att fastställa denna period;  
 • förekomsten av rätten att av oss begära rättelse eller radering av personuppgifterna eller begränsningar av behandling av personuppgifter som rör dig eller att invända mot sådan behandling; 
 • rätten att inge klagomål till en tillsynsmyndighet;
 • förekomsten av automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering enligt artiklarna 22.1 och 22.4 i GDPR; och
 • om personuppgifterna överförs till ett tredjeland eller till en internationell organisation, har du även rätt till information om de lämpliga skyddsåtgärder som i enlighet med artikel 46 i GDPR har vidtagits vid överföringen.

Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas av oss. För eventuella ytterligare kopior som du begär får vi ta ut en rimlig avgift på grundval av våra administrativa kostnader. Om du har begärt informationen via e-post kommer du att få informationen i ett elektroniskt format som är allmänt använt, om du inte begär något annat.

En begäran görs genom att kontakta oss på de kontaktuppgifter som framgår i inledningen till denna integritetspolicy.

Rätt till rättelse (artikel 16 i GDPR) 

Du har rätt att utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter som rör dig rättade. Med beaktande av ändamålet har du även rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter, bland annat genom att tillhandahålla ett kompletterande utlåtande.

Vi kommer underrätta varje mottagare till vilka personuppgifterna har lämnats ut om eventuell rättelse som skett, om inte detta visar sig vara omöjligt eller medför en oproportionell ansträngning. Om du vill ha information om dessa mottagare är du välkommen att kontakta oss. Våra kontaktuppgifter hittar du i början av denna integritetspolicy.

Rätt till radering (rätten att bli bortglömd) (artikel 17 i GDPR) 

Du har rätt att utan onödigt dröjsmål få dina personuppgifter raderade av oss och vi har en skyldighet att utan onödigt dröjsmål radera dina personuppgifter om något av följande gäller:   

 • personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål som de samlats in eller behandlats för;  
 • du återkallar ditt samtycke som behandlingen grundar sig på (enligt artikel 6.1 a) eller artikel 9.2 a) i GDPR) och det inte finns någon annan rättslig grund för behandlingen;
 • du invänder mot behandlingen enligt artikel 21.1 i GDPR och det saknas berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre, eller du invänder mot behandlingen i enlighet med artikel 21.2 i GDPR;
 • personuppgifterna har behandlats på olagligt sätt; eller
 • personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse i unionsrätten eller i medlemsstaternas nationella rätt som vi omfattas av.

För det fall vi har offentliggjort personuppgifterna och är skyldiga att radera personuppgifterna enligt ovan, kommer vi, med beaktande av tillgänglig teknik och kostnaden för genomförandet, vidta rimliga åtgärder, inbegripet tekniska åtgärder, för att underrätta personuppgiftsansvariga som behandlar personuppgifterna om att du har begärt att de ska radera eventuella länkar till, eller kopior eller reproduktioner av dessa personuppgifter.

Notera att vår skyldighet att radera och underrätta enligt ovan inte gäller i den utsträckning som behandlingen är nödvändig av följande skäl:  

 • för att utöva rätten till yttrande- och informationsfrihet; 
 • för att uppfylla en rättslig förpliktelse som kräver behandling enligt unionsrätten eller enligt en medlemsstats nationella rätt som vi omfattas av eller för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som är ett led i myndighetsutövning som utförs av oss;
 • för skäl som rör ett viktigt allmänt intresse på folkhälsoområdet enligt artikel 9.2 h), 9.2 i) samt artikel 9.3 i GDPR;
 • för arkivändamål av allmänt intresse, vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål enligt artikel 89.1 i GDPR, i den utsträckning som din rätt till radering sannolikt omöjliggör eller avsevärt försvårar uppnåendet av syftet med den behandlingen; eller
 • för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Vi raderar dina personuppgifter på din begäran, under förutsättning att vi inte har en skyldighet att spara personuppgifterna i enlighet med gällande lagar och regler. 

Vi kommer underrätta varje mottagare till vilka personuppgifterna har lämnats ut om eventuell radering som skett enligt ovan, om inte detta visar sig vara omöjligt eller medför en oproportionell ansträngning. Om du vill ha information om dessa mottagare är du välkommen att kontakta oss. Våra kontaktuppgifter hittar du i början av denna integritetspolicy. 

Rätt till begränsning av behandling (artikel 18 i GDPR) 

Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas om:  

 • du bestrider uppgifternas riktighet (dock endast under en tid som ger oss möjlighet att kontrollera detta);  
 • behandlingen är olaglig och du motsätter dig att personuppgifterna raderas samt istället begär en begränsning av uppgifternas användning;  
 • du behöver personuppgifterna för att göra gällande eller försvara rättsliga anspråk trots att vi inte längre behöver personuppgifterna för vårt ändamål med behandlingen; eller  
 • du har invänt mot behandlingen i enlighet med artikel 21.1 i GDPR och vi inte har utfört en kontroll av om vårt berättigade intresse att behandla dina personuppgifter väger tyngre än ditt berättigade skäl av att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. 

Om behandlingen enligt ovan begränsas får sådana personuppgifter, med undantag för lagring, endast behandlas med ditt samtycke eller för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk eller för att skydda någon annan fysisk eller juridisk persons rättigheter eller för skäl som rör ett viktigt allmänintresse för unionen eller för en medlemsstat. Vidare kommer vi att meddela dig innan begränsningen av behandlingen upphör.  

Vi kommer underrätta varje mottagare till vilka personuppgifterna har lämnats ut om eventuell begräsning av behandling som skett enligt ovan, om inte detta visar sig vara omöjligt eller medför en oproportionell ansträngning. Om du vill ha information om dessa mottagare är du välkommen att kontakta oss. Våra kontaktuppgifter hittar du i början av denna integritetspolicy. 

Rätt till dataportabilitet  

Du har rätt att få ut dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format från oss. Du har även rätt att få dina personuppgifter överförda till en annan personuppgiftsansvarig när det är tekniskt möjligt (”dataportabilitet”). Rätten till dataportabilitet gäller för personuppgifter som du har lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format om behandlingen baserar sig på den lagliga grunden samtycke (artikel 6.1 a) eller 9.2 a) i GDPR), fullgörande av avtal (artikel 6.1 b) i GDPR) och behandlingen sker automatiserat. 

Utövandet av rätten till dataportabilitet påverkar inte tillämpningen av artikel 17 i GDPR som inte ska gälla i fråga om en behandling som är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som är ett led i myndighetsutövning som utförs av oss.  

Din rätt till dataportabilitet får inte påverka andras rättigheter och friheter på ett ogynnsamt sätt. 

Rätt att återkalla samtycke  

Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke som du har lämnat till någon av våra behandlingar som sker med stöd av den rättsliga grunden samtycke. Ditt återkallande av samtycke ska inte påverka lagligheten av behandlingen som grundar sig på samtycke, innan detta återkallas.  

Rätt att inge klagomål  

Du har rätt att lämna klagomål till en behörig tillsynsmyndighet (utan att det påverkar något annat administrativt prövningsförfarande eller rättsmedel). Ett sådant klagomål lämnas med fördel till myndigheten i den medlemsstat inom EU/EES där du har din vanliga hemvist, där du arbetar eller där en överträdelse av gällande lagar och regler för dataskydd påstås ha förekommit. Behörig tillsynsmyndighet i Sverige är Integritetsskyddsmyndigheten, www.imy.se

_____________________

Integritetspolicyn fastställdes av Linnea Loquest AB den 7 November 2022.